AKTUALNOŚCI

Piąta wizyta studyjna w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie

21 października 2018 roku studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJTSW uczestniczyli w kolejnej wizycie studyjnej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie (ZPiSdN).

Dyrektor zakładu – Pan Maciej Leciejewski – rozpoczął wizytę wykładem wzbogaconym pokazem multimedialnym. Przekazał informacje na temat zadań i struktury zakładu oraz przedstawił metody oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym program twórczej resocjalizacji według koncepcji prof. Marka Konopczyńskiego. Dyrektor zakładu przedstawił także efekty realizacji założeń instytucji „patrona” oraz omówił na wybranych przykładach zasady udzielania pomocy w usamodzielnieniu nieletnich. Wizytę zrealizowano jak co roku w formule tzw. „ścieżki dydaktycznej”, w trakcie której kolejne roczniki studentów zapoznały się z bazą socjalną i edukacyjną. Intrygującym doświadczeniem okazało się być spotkanie z wychowankami, które zaprezentowały formy oddziaływań w jednostce oraz zademonstrowały swoje umiejętności sportowe. W trakcie wizyty studenci odwiedzili szkołę działającej na terenie zakładu, poznali także specyfikę pracy personelu placówki oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska. Za długoletnią współpracę z uczelnią, Dyrektorowi ZPiSDN Maciejowi Leciejewskiemu – przekazano pisemne podziękowanie od Rektora Kolegium Jagiellońskiego.

[envira-gallery id=”15046″]

Skip to content