AKTUALNOŚCI

Podpisanie porozumienia między Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu a Akademią Jagiellońską

Dnia 13 marca 2023 roku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu a Akademią Jagiellońską. Oznacza to, że już od nowego roku akademickiego 2023/2024 w siedzibie wspomnianej szkoły przyszli studenci będą mogli rozpocząć naukę na takich kierunkach jak:

  • Administracja,
  • Informatyka,
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • Politologia,
  • Polityka publiczna,
  • Stosunki międzynarodowe,
  • Zarządzanie i przywództwo.

    W niniejszym spotkaniu udział wzięli: Rektor Akademii Jagiellońskiej – prof. dr hab. Grzegorz Górski, Prorektor ds. Naukowych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi – dr Andrzej Potoczek, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Franciszek Gutowski, Wicestarosta – Danuta Malecka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Agnieszka Brzostowska oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Rafał Szynkiewicz.
Skip to content