AKTUALNOŚCI

Podpisanie Porozumienia o tworzeniu punktu rekrutacyjno-konsultacyjnego na Litwie

Dnia 15 lutego 2023 r. w siedzibie naszej uczelni odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podpisane zostało Porozumienie
o tworzeniu punktu rekrutacyjno-konsultacyjnego z Merem rejonu solecznickiego na Litwie – Panem Zdzisławem Palewiczem.
W uroczystości uczestniczyło także wielu zaproszonych gości, m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Pan dr Tomasz Rzymkowski, Regina Markiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego, Halina Smykowska – Naczelna Specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Radio Pik, Nowości, TVP Bydgoszcz oraz Telewizja Toruń.

Celem niniejszego wydarzenia było wskazanie na niezwłoczną potrzebę poszerzenia kadr urzędniczych oraz administracyjnych w rejonach solecznickim i wileńskim, a także rozbudowy kadr niezbędnych w procesie kształcenia dzieci i młodzieży w skład, w której wchodzą m.in. psychoterapeuci, pedagodzy specjalni oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej).

Co więcej, okoliczności, które związane są z podpisaniem porozumienia, o którym mowa, możemy uznać za piękne, symboliczne i wtórne zjednoczenie narodu litewskiego oraz polskiego. Należy bowiem przypomnieć o historii obu narodów, mianowicie o panowaniu dynastii Jagiellonów Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech. W tym miejscu warto także podkreślić, że zachowanie polskich szkół oraz wyposażenie ich w wykształconą kadrę to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów przyczyniających się do zachowania tożsamości narodowej.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania Pan Zdzisław Palewicz, w imieniu całej społeczności litewskiej, podziękował ludziom dobrej woli tworzącym Akademię Jagiellońską za wszelkie działania na rzecz dobra obu narodów oraz wyraził serdeczną aprobatę na cykliczne rozszerzanie wspierania państwa polskiego poza jego granicami.

Skip to content