AKTUALNOŚCI

PODYPLOMOWE STUDIA – WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ INFORMATYKI

Stosownie do przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej regulacji, w ciągu najbliższych pięciu lat konieczne jest uzyskanie przez nauczycieli na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kwalifikacji do wcesnego nauczania języka angielskiego oraz informatyki.

Odpowiadając na tę konieczność, Kolegium Jagiellońskie proponuje dla osób, które takich kwalifikacji nie posiadają, udział w uruchamianych przez nas od października 2015 roku stuydiach podyplomowych.

Nasze studia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji metodycznych do naucznia języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Dzięki tym studiom możliwe będzie posługiwanie się językiem angielskim oraz uzyskana zostanie wiedza dotycząca metod i zasad naucznia tego języka we wczesnym okresie nauczania.

Dodatkowo na dogodnych warunkach będziemy oferować możliwość odbycia kursu przygotowującego do zdania egzaminu z języka na poziomie B 2, zarówno dla osób średnio zaawansowanych jak i słabo zaawansowanych.

Podobne kwalifikacje w odniesieniu do nauczania przedmiottów informatycznych we wczesnym okresie nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. Początek obu cyklów studiów w październiku 2015 roku.

Skip to content