AKTUALNOŚCI

POLSKIE TOWARYSTWO PENITENCJARNE

Informujemy, że przy Kolegium Jagiellońskim powstało Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Prowadzone przez Uczelnię działania prawno-penitencjarne w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w zakładach karnych pozwolą na wypracowanie nowych, zindywidualizowanych i efektywnych form pracy resocjalizacyjnej w aspekcie metodycznym. Liczymy na szeroką wymianę doświadczeń między teoretykami a praktykami zarówno z kraju jak i z zagranicy w aspekcie. Osobą prowadzącą Koło Terenowe PTP na terenie Uczelni jest Pan Jacek Pekról.

Skip to content