AKTUALNOŚCI

Porozumienie Rektor KJ-TSW z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie praktyk

Z radością informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. doszło do zawarcia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości RP a Rektor Kolegium Jagiellońskiego-TSW porozumienia w sprawie organizacji i zaliczania zawodowych praktyk studenckich. Dzięki temu porozumieniu, studenci Kolegium Jagiellońskiego na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja będą mogli odbywać praktyki zawodowe w zespołach kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych na terenie całego kraju. Praktyka obejmować będzie m.in. uczestnictwo w posiedzeniach wykonawczych dotyczących podopiecznych kuratora, a także w czynnościach zawodowych poza siedzibą zespołu kuratorskiej służby sądowej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że podpisane porozumienie przyczyni się do jeszcze pełniejszego rozwoju studentów pedagogiki w Kolegium Jagiellońskim.

Kolegium Jagiellońskie – tworzymy nowe perspektywy.

Skip to content