WYDARZENIA

Porozumienie z zakładami karnymi

Płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Dyrektorzy Aresztów Śledczych w Gdańsku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Bydgoszczy i Zakładów Karnych w Grudziądzu, Inowrocławiu, Koronowie, Sztumie i Kwidzynie funkcjonujących na terenie tego inspektoratu podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu – reprezentowaną przez Prorektor ds. Jakości Kształcenia dr Joannę Górską-Szymczak – określające wzajemną współpracę dotyczącą nowo tworzonego kierunku studiów psychologicznych.

Niniejsze porozumienie reguluje zasady współpracy w obszarze działalności resocjalizacyjnej, psychologicznej i naukowo-badawczej w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu bydgoskiego oraz organizacji praktyk studenckich.

Skip to content