AKTUALNOŚCI

Prof. Grzegorz Górski Rektorem Kolegium Jagiellońskiego

W dniu 14 września 2018 roku Rada Powiernicza Kolegium Jagiellońskiego przyjęła rezygnację ze stanowiska Rektora naszej Uczelni Pani dr Joanny Górskiej – Szymczak.

Jednocześnie Rada Powiernicza powołała na stanowisko Rektora Pana prof. dr. hab Grzegorza Górskiego. Na wniosek nowego Rektora, stanowisko Prorektora ds. Jakości Kształcenia objęła Pani dr Joanna Górska – Szymczak.
Przyjęta została również rezygnacja ze stanowiska Prorektora Pana dr. Wojciecha Sławińskiego, który został pełnomocnikiem rektora ds. studenckich.

Pani Rektor składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogrom osiągnięć w ciągu niemal trzech lat pracy na tym stanowisku. Kolegium Jagiellońskie pod jej kierownictwem nabrało nowej jakości, co znalazło wyraz w wielu obiektywnych ocenach zewnętrznych. Dziękujemy, że Pani Rektor będzie kontynuowała swoją pracę na nowym stanowisku.

Dziękujemy również Panu dr. W. Sławińskiemu, za ponad pięcioletnią pracę na stanowisku prorektora. Jesteśmy przekonani, że Jego dalsza praca bardziej skoncentrowana na funkcjonowaniu Liceum Jagiellońskiego przyniesie dalsze wzmocnienie tej szkoły.

Skip to content