AKTUALNOŚCI

Program Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024

Program Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu połączonej z obchodami 20 rocznicy utworzenia uczelni.

Sobota: 7 października 2023 r., Aula AJ (ul. Jęczmienna 23, II piętro)


11:30 Oddanie do użytku windy dla niepełnosprawnych zbudowanej dzięki wsparciu
Ministerstwa Edukacji i Nauki “Inwestycje w Oświacie” oraz Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju

Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysława Czarnka


11:45 przybycie Gości i Studentów do Auli


12:00 Rozpoczęcie uroczystości

 1. Wejście senatu
 2. Hymn Państwowy
 3. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
 4. Wystąpienie Rektora AJ – dr Joanny Górskiej-Szymczak
 5. Wystąpienie zaproszonych Gości
 • Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek
 • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

 1. Wręczenie Nagrody Jagiellońskiej prof. dr hab. Adamowi Glapińskiemu – Prezesowi Narodowego Banku Polski
 2. Wręczenie dyplomów Absolwentom Rocznika 2023
 3. Immatrykulacja – ślubowanie studentów I roku
 4. Wykład inauguracyjny który zostanie wygłoszony przez prof. dr hab. Krzysztofa
 5. Szczuckiego – Prezesa Rządowego Centrum Legislacji
 6. Gaudeamus igitur
 7. Zakończenie uroczystości
Skip to content