AKTUALNOŚCI

Projekt „Czas na studia podyplomowe”

Pragniemy poinformować o realizowanym przez Fundację Gospodarczą “ProEuropa” i firmę Canvi s.c., projekcie „Czas na studia podyplomowe”, oraz prowadzonej w jego ramach rekrutacji uczestników. Jest to jedyny projekt w naszym województwie skierowany do osób z wyższym wykształceniem, w ramach którego można dostać dofinansowanie do studiów podyplomowych do wysokości 4500 zł. Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić umiejętności zawodowe lub zmienić profil wykształcenia. Osoba bierna zawodowo, to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy). Osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczane są do osób biernych zawodowo. Chętni muszą posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i tytuł licencjata lub inżyniera. Projekt będzie realizował następujące formy wsparcia dla każdego uczestnika: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, studia podyplomowe, 3 miesięczne staże zawodowe.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:
www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/czas-na-studia/

Skip to content