AKTUALNOŚCI

PRZEDSTAWICIELE KJ–TSW W KALIFORNI

Przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej przebywali w końcu lutego w Pasadenie w Kalifornii. Odbyli tam spotkania w California Institute of Technology CALTECH oraz Jet Propulsion Laboratory NASA. W efekcie tego pobytu, we współpracami z władzami samorządowymi naszego regionu, już w czerwcu zorganizowana zostanie ważna konferencja naukowa, a następnie podjęte zostaną kolejne projekty naukowe.

Uczeni amerykańscy zadeklarowali wsparcie dla projektów wspomagających edukację polskiej młodzieży.

Skip to content