AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego na kongresie naukowym w Szanghaju

Na początku listopada prof. Wojciech Gulin, prof. Grzegorz Górski i ks. dr Adam Machowski wzięli udział w niezwykle prestiżowym kongresie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Szanghajski. Wydarzenie poświęcone było miejscu aksjologii w zmieniającym się świecie.

Nasi przedstawiciele wygłosili referaty koncentrujące się na zagadnieniach:

  • znaczenia empatii w procesach przemian społecznych (W. Gulin),
  • znaczeniu fundamentu aksjologicznego w procesie transformacji ustrojowej w Europie Środkowo – Wschodniej (G. Górski) oraz
  • wspólnych elementach w myśli św. Tomasza z Akwinu oraz Konfucjusza (ks. A. Machowski).

Wystąpienia te spotkały się z wielkim zainteresowaniem i stały się przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni chińskich, a także uniwersytetów z wielu krajów świata. Przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego byli jedynymi uczestnikami z Polski.

Skip to content