Jednolite studia magisterskie

Psychologia

Jednolite studia magisterskie

Informacje podstawowe o kierunku

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan

dr Karolina Wiśniewska

Czas trwania

Jednolite studia magisterskie,
5 lat (10 semestrów)

Nazwa kierunku

Psychologia

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Niestacjonarna (weekendowa)

Psychologia

Jednolite studia magisterskie

Opis kierunku

Psychologia jest dziedziną akademicką o charakterze interdyscyplinarnym, skupiającą się na dogłębnym zrozumieniu procesów psychicznych i zachowań ludzkich. Łączy elementy nauk przyrodniczych i humanistycznych, oferując wszechstronne spojrzenie na naturę ludzką. Studia na kierunku Psychologia zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz rozwijają praktyczne umiejętności, kluczowe w profesjonalnej praktyce psychologicznej.
Jednolite studia magisterskie

Program kształcenia

Program obejmuje podstawowe dyscypliny psychologiczne, takie jak psychologia ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, neuropsychologia i psychologia pracy, a także specjalistyczne kursy dostosowane do indywidualnych zainteresowań studentów. Nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie wiedzy w różnych dziedzinach życia, co przygotowuje studentów do pracy w edukacji, biznesie, zdrowiu, opiece społecznej oraz w interwencjach kryzysowych.
Psychologia

Psychologia

Specjalności

Psychologia kliniczna z psychoterapią

Skupia się na dogłębnym zrozumieniu psychiki ludzkiej oraz na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, centrach zdrowia psychicznego, przychodniach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach specjalistycznych oraz w instytucjach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia

Przygotowuje do pracy z ludźmi na różnych etapach rozwoju, od dzieciństwa po późną dorosłość. Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach, organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych i psychologicznych, gabinetach rozwoju osobistego oraz w instytucjach edukacyjnych.
Jednolite studia magisterskie

Czesne

I rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł  

II rok
12 x 600zł 500 zł 
=
7200zł 6000zł 

III rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł 

IV rok
12 x 600zł 500 zł 
= 7200zł 6000zł 

V rok
8 x 750zł 650 zł 
= 6000zł 5200zł 

Studia na kierunku Psychologia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy w różnorodnych środowiskach, umożliwiając absolwentom profesjonalne wsparcie osobom w potrzebie i aktywny wkład w rozwój społeczeństwa. Jest to idealny wybór dla osób zainteresowanych zrozumieniem ludzkiej natury, pragnących wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do wsparcia innych w ich rozwoju i radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi.
Skip to content