AKTUALNOŚCI

PUBLIKACJE NAUKOWE

Dwa wydawnictwa naukowe Kolegium Jagiellońskiego już w światowym obiegu

W efekcie nawiązania współpracy przez Kolegium Jagiellońskie z niemieckim Wydawnictwem DeGruyter ukazały się właśnie dwa publikowane w języku angielskim wydawnictwa Kolegium Jagiellońskiego.

Pierwsze z nich nosi tytuł “Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish – German – Russian Relations” i jest poświęcone historii i teraźniejszości relacji Polski z jej głównymi sąsiadami, ale również innymi krajami Europy Środkowej. W pierwszym numerze znajdują się teksty prof. Grzegorza Górskiego, dra Jana Parysa, dra Witolda Waszczykowskiego, prof. Sergieja Matjunina z Rosji oraz prof. Jaryny Boreńko z Ukrainy. Wydawnictwo to będzie się ukazywało dwa razy do roku.

Dostępne jest ono pod adresem internetowym: http://www.degruyter.com/view/j/conc
Drugie wydawnictwo nosi tytuł „Law and Administration in Post-Soviet Europe” i jest poświęcone przemianom prawa i administracji w Europie Środkowo – Wschodniej po 1989 roku. W pierwszym tomie znajdują się opracowania autorstwa prof. Grzegorza Górskiego, dr Anny Garczewskiej, dra Jacka Przybojewskiego, dra Adama Strzeleckiego. Również to wydawnictwo będzie się ukazywać dwa razy do roku.

Dostępne jest ono pod adresem internetowym: http://www.degruyter.com/view/j/lape
Redaktorem obu serii wydawniczych jest prof. Grzegorz Górski. Warto nadmienić, że DeGruyter jest jednym z największych na świecie wydawców publikacji naukowych w internecie. Dociera do niemal wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych na świecie. Dzięki tej współpracy autorzy publikacji zamieszczanych w naszych wydawnictwach mają szanse na uzyskanie znacznej liczby międzynarodowych cytowań swoich tekstów.

Skip to content