RADA POWIERNICZA

MISJA UCZELNI

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

UCZELNIA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

WŁADZE UCZELNI

PROFESURY HONOROWE

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Rada powiernicza

Stosownie do obowiązującego w Akademii Jagiellońskiej Statutu, obecnie wszelkie najważniejsze uprawnienia dotyczące funkcjonowania Uczelni pozostają w kompetencji Rady Powierniczej. To Rada Powiernicza ma prawo powoływania i odwoływania rektora, prorektorów i kanclerza, podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące materialnych aspektów funkcjonowania uczelni. Także wyłącznym prawem Rady Powierniczej jest możliwość dokonywania wszelkich zmian w Statucie Uczelni.

Pięcioosobową Radą Powierniczą, powołaną w początkach 2013 roku, kieruje  prof. AJ dr hab. Grzegorz Górski.

Skip to content