WYDARZENIA

REFLEKSJA PO WIZYCIE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

2017-03-11

W dniu 11 marca 2017 roku studenci pedagogiki i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW, odbyli wizytę studyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Spotkanie rozpoczęło się pokazem multimedialnym osiągnięć młodzieży przebywającej w ośrodku, podczas którego Zastępca  Dyrektora ośrodka Pani Dorota Grabska przedstawiła strukturę, funkcję, i misję ośrodka. Wychowawcy obecni na spotkaniu przybliżyli metody i środki oddziaływania wychowawczego i poprawczego. Studenci szczególnie byli zadowoleni z przygotowanej dla nich formuły „ścieżki dydaktycznej”, która pozwoliła na kontakt z młodzieżą, zweryfikowanie własnych umiejętności komunikacyjnych, poznanie w praktyce sposobów działania kadry oraz zapoznanie z materią ośrodka. Intuicja pedagogiczna kadry oraz łatwość nawiązywania kontaktów ze studentami jak również umiejętne, obszerne i bardzo interesujące wyjaśnienia kwestii poruszanych na spotkaniu, utwierdziły wizytujących w przekonaniu o profesjonalizmie prowadzonych oddziaływań.

Z każdym rokiem studenci i towarzyszący im pracownicy uczelni doświadczają coraz lepszej organizacji ośrodka i przyswajają wiedzę z rozwiązań innowacyjnego procesu resocjalizacji i rewalidacji.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji i personelowi ośrodka.

Skip to content