AKTUALNOŚCI

Regionalna pracownia badań nad bezpieczeństwem lokalnym

W początkach czerwca 2019 roku odbyła się w Kolegium Jagiellońskim kolejna konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom bezpieczeństwa lokalnego. W wydarzeniu tym wzięło ponad 30 przedstawicieli nauki i praktyki, którzy podjęli różne wątki zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Partnerem z którym realizowane było to przedsięwzięcie jest Stowarzyszenie SALUTARIS, mające wieloletni dorobek w podobnym zakresie.

Konferencja stała się okazją do zainaugurowania działaności powołanej do życia w ramach Kolegium Jagiellońskiego Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym. Inicjatorem tej placówki naukowej jest dr Andrzej Potoczek, który przedstawił także założenia planowanego przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, że w Kolegium Jagiellońskim w ostatnich latach odbyło się już łącznie pięć konferencji naukowych poświęconych tej tematyce, ukazało się także już kilka publikacji naukowych podsumowujących różnorakie refleksje wokół tych zagadnień.

Działanie Pracowni jako miejsca spotkania teoretyków i praktyków bezpieczeństwa lokalnego z pewnością będzie miało ważny wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania wspólnot lokalnych w naszym regionie.

Skip to content