AKTUALNOŚCI

RESOCJALIZACJA NIELETNICH PRZESTĘPCÓW

Jak prowadzi się pracę resocjalizacyjną z młodymi przestępcami – przekonają się studenci KJ-TSW podczas wizyty w Zakładzie Poprawczym w Świeciu.

W dniu 24 maja 2014 roku studenci KJ-TSW odbędą kolejną wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym w Świeciu. Zapoznają się ze strukturą i zadaniami zakładu, poznają metody i środki oddziaływania indywidualnego i grupowego oraz sposoby projektowania oddziaływań poprawczych. Podczas spotkania z wychowawcami zakładu studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką ich pracy oraz z wymaganiami stawianymi przed kandydatami na to stanowisko. Wizyta będzie zapewne stanowiła ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Skip to content