AKTUALNOŚCI

Resocjalizacja w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie

12 maja 2018 roku studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW uczestniczyli w corocznej – czwartej wizycie studyjnej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie (ZPiSdN).

Pan Maciej Leciejewski – dyrektor zakładu, wizytę rozpoczął wykładem wzbogaconym pokazem multimedialnym. Przekazał informacje na temat zadań i struktury zakładu oraz przedstawił metody oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym efekty realizacji założeń instytucji „patrona” oraz programu twórczej resocjalizacji prowadzonej według koncepcji prof. Marka Konopczyńskiego Dyrektor omówił także na wybranych przykładach zasady udzielania pomocy w usamodzielnieniu nieletnich. Wizytę zrealizowano jak co roku w formule tzw. „ścieżki dydaktycznej”, w trakcie której zapoznano kolejne roczniki studentów z bazą socjalną i edukacyjną. Atrakcyjnym doświadczeniem okazało się być spotkanie z wychowankami, które zaprezentowały formy oddziaływań w jednostce oraz zademonstrowały swoje umiejętności sportowe. Studenci odwiedzili szkołę działającej na terenie zakładu, poznali także specyfikę pracy personelu placówki oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska. W podziękowaniu za długoletnią współpracę z uczelnią Dyrektorowi ZPiSDN Maciejowi Leciejewskiemu – studenci przekazali pismo od Rektora Kolegium Jagiellońskiego dr Joanny Górskiej-Szymczak.

Zajęcia zrealizowane w zakładzie zapewne pozostawią interesujące doświadczenia emocjonalne i pedagogiczne.

[envira-gallery id=”14427″]

Skip to content