AKTUALNOŚCI

RESOCJALIZACYJNE FORUM DYSKUSYJNE – MITYNG ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W KJ-TSW

9 maja 2015 roku na terenie uczelni odbyło się kolejne forum dyskusyjne połączone z  otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia.

Spotkanie realizowane w corocznym cyklu, zorganizowane zostało między innymi z inicjatywy studentów zrzeszonych w Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW. Uczestnikami spotkania byli członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach: sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu, kuratorów sądowych z Torunia, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, przedstawicieli „Niebieskiej Linii”, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu, a także przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Podczas mityngu zapoznano obecnych z ideą i zadaniami Wspólnoty AA, programem 12 kroków oraz wysłuchano „intymnych” świadectw członków wspólnoty. Po części zasadniczej mityngu odbyła się dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień. Dyskusja miała charakter dwupłaszczyznowy, tj. formalno-prawny i terapeutyczny, co pozwoliło na przybliżenie zagadnień interesujących przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Debata po raz kolejny okazała się być motywem do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie leczenia odwykowego między przedstawicielami współdziałających środowisk, które dotychczas kierowały się heterogenicznymi doświadczeniami. Goście wyrazili także pogląd o potrzebie i konieczności dalszej realizacji tego typu spotkań, także na płaszczyźnie resortowej. Dla studentów udział w forum stanowiło niepowtarzalną możliwość skonfrontowania idei AA z rzeczywistością oraz wiedzą teoretyczną, którą uzyskali  podczas zajęć.

Szczególnie dziękuję obecnym na spotkaniu członkom Wspólnoty AA pp. Magdzie, Tadeuszowi i Grzegorzowi za zorganizowanie mityngu na terenie uczelni.

Skip to content