AKTUALNOŚCI

Roman Zaleski Profesorem Honorowym Kolegium Jagiellońskiego

Senat Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu na wniosek Rady Powierniczej, podjął uchwałę o nadaniu tytułu Profesora Honorowego Panu Romanowi Zaleskiemu.

Pan Roman Zaleski urodził się w 1933 roku. Jego ojciec Zygmunt Zaleski, był jednym z głównych współpracowników Romana Dmowskiego w czasie I wojny światowej, zwłaszcza podczas obrad pokojowych w Wersalu. Po wojnie był on także profesorem literatury na Sorbonie.

W czasie II wojny światowej R. Zaleski zmuszony był uciekać z Polski. Jego Rodzice zaangażowani byli w działania polskiego podziemia w Polsce i we Francji, co oboje przepłacili aresztowaniami, torturami, a następnie pobytami w obozach koncentracyjnych.

R. Zaleski po wojnie pozostał we Francji, gdzie w 1953 roku ukończył studia w Ecole Polytechnique, a następnie w 1958 roku Ecole Nationale Superieure des Mines w Paryżu. Po ukończeniu studiów pracował w kilku ministerstwach, po czym przez siedem lat w firmach finansowych Revillon i Camilog. Podczas tej pracy dokonał on spektakularnej restrukturyzacji upadającej włoskiej firmy Carlo Tassara. Dzięki nowatorskim działaniom uratował tę firmę (do dzisiaj pozostaje jej prezesem i głównym udziałowcem), następnie zaś uczestniczył w kilkudziesięciu spektakularnych działaniach restrukturyzacyjnych oraz fuzjach największych europejskich firm z sektora stalowego (m.in. Arcelor) oraz energetycznego. Dzięki temu stał się udziałowcem wielu największych firm europejskich (zwłaszcza francuskich i włoskich). Jest zaliczany do czołowych menedżerów europejskich, a jednocześnie figuruje na czołowych miejscach najbogatszych ludzi we Francji i we Włoszech.

Pan Roman Zaleski jest również wielkim mecenasem kultury. Przez wiele lat utrzymywał Bibliotekę Polską w Paryżu, na czele której stał jego brat. Jest uznanym kolekcjonerem dzieł sztuki, posiadaczem jednej z najwspanialszych kolekcji kobierców na świecie. Jego żona Helena zasiada we włądzach fundacji wspierających mediolańską La Scalę oraz szeroko znany teatr w Brescii.

Pan Roman Zaleski jest ponadto uznanym brydżystą, wielokrotnie reprezentował Francję i Włochy w imprezach mistrzowskich.
Tytuł Profesora Honorowego jest nadany Panu Romanowi Zaleskiemu w uznaniu Jego wielkich osiągnięć w dziedzinie zarządzania. Wręczenie tego wyróżnienia będzie miało miejsce podczas Święta Uczelni w dniu 11 sierpnia 2018 roku.

Skip to content