AKTUALNOŚCI

Otwarte Seminarium 10 maja 2021r.
seminarium 10 maja

Otwarte Seminarium 10 maja

Zapraszamy na kolejne Otwarte Seminarium organizowane przez Kolegium Jagiellońskie TSW w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutraris”. Podczas seminarium  będziemy kontynuować tematykę związaną gospodarką wodną. seminarium 10 maja

Tym razem planujemy zająć się  możliwościami wykorzystania Wisły jako drogi wodnej oraz problemami regulacji Wisły w kontekście zagrożenia powodziowego oraz wykorzystania energetycznego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych i klimatycznych.

10 maja 2021

Zapraszamy  w dniu 10.05.2021 na godz. 11:00. Seminarium odbędzie się w systemie on-line  za pośrednictwem  Facebooka Kolegium Jagiellońskiego  w Toruniu.

Informacji w sprawie seminarium  udziela Pani Sandra Borys-Wysocka  ( tel. 56-6218 241 lub s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl ). Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą się też na stronie  internetowej KJ-TSW.

Agenda

 11:00 – Powitanie uczestników i rozpoczęcie Seminarium:
• dr Andrzej Potoczek – Prezes Stowarzyszenia Salutaris,
11:20-13:00 – część konferencyjna:
• „Aktualny stan rzeki Wisły oraz model jej prawidłowego zagospodarowania” – prof. dr hab. Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych.
• „Stopień wodny Siarzewo jako element kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły” – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor RZGW w Warszawie.
• „Wykorzystanie potencjału dróg wodnych szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego – działania Samorządu Województwa na rzecz rewitalizacji dróg wodnych” – Stanisław Wroński, Zespół Doradczy Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych.
• „Wisła Cargo 2021 – pilotażowy rejs na dolnej Wiśle” – Rafał Modrzewski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
• „Konsekwencje współczesnych zmian klimatu dla polskich rzek”. – Rafał Maszewski
• „Determinanty rozwoju hydroenergetyki w województwie kujawsko-pomorskim” – Karol Piątkowski

seminarium 10 maja

Skip to content