AKTUALNOŚCI

SEMINARIUM BOLOŃSKIE W TORUŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

9 marca 2012 odbędzie się spotkanie władz i wykładowców TSW z ekspertami bolońskimi.

Prof. dr hab. Jerzy Bolałek i prof. dr hab. Andrzej Marszałek zaprezentują problematykę związaną z nowymi wymogami w szkolnictwie wyższym, w tym:
– projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi;
– przygotowanie opisów modułów/przedmiotów i ich weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia.

Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00 (s. 4).

Skip to content