AKTUALNOŚCI

SEMINARIUM NAUKOWE NT. „INSTRUMENTÓW STYMULOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO”

2017-02-10

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium naukowym nt. „Instrumentów stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r., godz. 10:00 – 14:00 w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych
oraz  społecznych i gospodarczych.

Referaty oraz dyskusja będą koncentrować się na teoretycznych i praktycznych aspektach
funkcjonowania współczesnego samorządu, jak też wypracowaniu uwag i propozycji do
działań bieżących oraz w wymiarze perspektywicznym.

Tematyka seminarium
1. Prawne i faktyczne możliwości tworzenia instrumentów wpływających na rozwój gmin, powiatów i województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Status  prawny organów samorządu terytorialnego a ich kompetencje,
3.  Współpraca organów uchwałodawczego i wykonawczego w samorządzie terytorialnym w realizacji strategii rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego w gminie, powiecie i województwie.
4. Instrumenty instytucjonalne  i finansowe w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
5. Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji zadań samorządowych.
6. Ustrój administracji terenowej i samorządu terytorialnego – potrzeba dyskusji nad zmianami.

I. Godz. 10:00  Otwarcie  i wprowadzenie – Rektor KJ-TSW

Moderatorzy przebiegu obrad: dr Andrzej Potoczek, dr Adam Strzelecki

II. Godz. 10:30 Panel wprowadzający:
1. Dr Zbigniew Szonert
Status organów jednostek samorządu terytorialnego i ich instrumentarium prawne w procesie realizacji ustawowych zadań
2.  Dr Andrzej Potoczek
Samorządu Województwa jako animator zarządzania rozwojem regionalnym
3. Dr Adam Strzelecki
Rola budżetu partycypacyjnego w aktywizowaniu społeczności lokalnych
4. Prof. dr hab. Grzegorz Górski
Potrzeba dyskusji nad zmianami ustroju samorządu terytorialnego i administracji terenowej w Polsce

III. Godz. 11:30 Panel pozostałych uczestników
Wystąpienia uczestników seminarium: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli nauki, studentów

IV. Dyskusja

V. Godz. 13:45  Podsumowanie i zakończenie

Skip to content