AKTUALNOŚCI

Seminarium problemowe – Oddziaływanie pandemii Covid-19 na sytuację zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną regionu.
Seminarium problemowe covid

Seminarium problemowe covid

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez Pracownię Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym funkcjonującą przy  Kolegium Jagiellońskim TSW  przy współpracy  z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Salutaris”, zapraszamy na seminarium problemowe poświęcone oddziaływaniu  pandemii Covid-19 na sytuację zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną regionu. Seminarium problemowe covid

Szukamy rozwiązań

Konsekwencje istniejącej sytuacji epidemiologicznej są widoczne w różnych obszarach życia, zarówno w wymiarze grupowym jak i indywidualnym. Niezwykle istotny jest także wpływ wspomnianej sytuacji na proces funkcjonowania sfery gospodarczej  oraz sektora publicznego, w tym na proces zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych oraz świadczenie usług publicznych. Stąd potrzeba zaprezentowania związanych z tym zagadnień oraz podjęcia dyskusji pozwalającej na poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń i promocję dobrych praktyk.

Termin

Seminarium odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 w Pałacu Nowym w Ostromecku k/ Bydgoszczy.

Program Seminarium

Program seminarium przewiduje wystąpienia ekspertów a następnie dyskusję z udziałem uczestników. Ze względu na sytuację epidemiologiczną seminarium odbędzie się w formie hybrydowej. W związku z tym planowana jest transmisja on-line, która będzie dostępna za pośrednictwem Facebook’a oraz YouTube’a Kolegium Jagiellońskiego TSW w Toruniu.  Dyskusja z udziałem uczestników korzystających z formy zdalnej będzie możliwa za pośrednictwem czatu.

Agenda Konferencji – PDF

 

Skip to content