AKTUALNOŚCI

Otwarte Seminarium 19.03 – transmisja on-line
seminarium 19.03

Otwarte Seminarium 19.03

Zapraszamy na kolejne Otwarte Seminarium organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” oraz Kolegium Jagiellońskie TSW w Toruniu. Seminarium będzie kontynuować tematykę związaną z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi jako ważnym elementem bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym. seminarium 19.03

Problematyka

Planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

  • planowanie działań w zakresie zagospodarowania i ochrony zasobów wodnych,
  • wykorzystywanie i zapewnienie wody dla potrzeb rolnictwa,
  • problemy nawodnień i retencji w skali lokalnej i regionalnej,
  • gospodarka wodna w świetle założeń polityki rozwoju UE w perspektywie 2021-2027,
  • zmiany klimatyczne a gospodarowanie zasobami wody,
  • rozwój i wykorzystanie dróg wodnych  w aspekcie polityki społeczno-gospodarczej.

Termin

Zapraszamy  w dniu 19 marca 2021 na godz. 11:00. Seminarium odbędzie się w systemie on-line, za pośrednictwem transmisji na Facebooku Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej.

seminarium 19.03

Skip to content