AKTUALNOŚCI

7.12.2020 r. Seminarium on-line

 Seminarium on-line

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez Kolegium Jagiellońskie TSW w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”, kontynuujemy spotkania poświęcone problematyce gospodarki odpadami. seminarium on-line

7 grudnia

W związku z tym zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 o godz. 11.00 w systemie on-line. Tematyka seminarium dotyczyć będzie praktycznych aspektów gospodarki odpadami oraz przygotowania do realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO w roku 2021.

Do udziału w seminarium  zaproszony został  sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan Jacek Ozdoba  oraz eksperci zajmujący się z poziomu Ministerstwa problematyką BDO. Będzie także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz zapoznania się z planowanymi w tym zakresie działaniami ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dlatego też zachęcamy do udziału w seminarium osoby zajmujące się w urzędzie problematyką gospodarowania odpadami.

Program

Program seminarium obejmuje:

  1. Część  ogólną poświęconą  zagadnieniom związanym z zadaniami samorządu lokalnego w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego
  2. Wystąpienia ekspertów poświęcone aktualnym, praktycznym aspektom gospodarki odpadami.
  3. Wystąpienia ekspertów oraz panel dyskusyjny na temat  działań związanych z  realizacją przez samorządy lokalnego zadań w zakresie BDO w roku 2021

seminarium on-line

Podczas seminarium firma ELKOPLAST zaprezentuje również proponowane rozwiązania dotyczące wydajnego gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi wiodącymi do zwiększenia poziomu recyklingu w gminie.

Uzyskane w trakcie seminarium informacje oraz  wypracowane w toku dyskusji wnioski, będą zapewne pomocne w  realizacji przedsięwzięć  związanych z  wdrażaniem na terenie miast i gmin polityki w zakresie gospodarki odpadami oraz w przygotowaniu i prowadzeniu związanej z tym stosownej dokumentacji.

seminarium on-line

seminarium on-line

Skip to content