PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Socjoterapia

Program studiów podyplomowych z socjoterapii jest dedykowany osobom chcącym pracować z klientami doświadczającymi trudności emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

Program oferuje gruntowne szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, pracy grupowej oraz wykorzystywania różnych technik terapeutycznych i wsparcia psychospołecznego. Uczestnicy zdobywają wiedzę z psychologii, pedagogiki i socjologii, co przygotowuje ich do pracy w różnorodnych placówkach, w tym oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych.

Absolwenci są wyposażeni w umiejętności niezbędne do przeprowadzania skutecznych interwencji socjoterapeutycznych, prowadzenia warsztatów oraz działań profilaktycznych.

Skip to content