AKTUALNOŚCI

SORBONA PENITENCJARNA” I HOSPICJA

W dniu 10 maja 2014 studenci KJTSW odbędą wizytę studyjną w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Celem wizyty jest uzyskanie wiedzy o strukturze, funkcji i zadaniach ośrodka oraz poznanie jednostki penitencjarnej typu półotwartego dla mężczyzn, funkcjonującej przy ośrodku. Dla studentów zaplanowano zajęcia w formule tzw. „ścieżki edukacyjnej”, w trakcie których zostaną zapoznani z bazą szkoleniową, działalnością naukową służby więziennej w zakresie myśli penitencjarnej i kryminologicznej oraz poznają metody i środki wykorzystywane przez wykładowców ośrodka. Na „ścieżce” zaplanowano także spotkanie z Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz prelekcję na temat eksperymentu z zakresu pracy penitencjarnej, prowadzonego w Zakładzie Karnym w Szczypiornie koło Kalisza w latach 1958-1974r.

Podczas wizyty studenci będą mieli możliwość włączenia się do III Finału „Żonkilowych Pól Nadziei”, który w tym czasie będzie trwał na terenie ośrodka. Kampania jest ogólnoświatową akcją edukacyjno – charytatywną na rzecz hospicjów. Jak piszą organizatorzy „ … kiedy wiosną kwitną żonkilowe, Pola Nadziei przypominają o akcji hospicyjnej na rzecz ludzi cierpiących, oczekujących naszej pomocy, opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Pomagając chorym przekraczamy barierę cierpienia i lęku, dajemy nadzieję na życie w otoczeniu życzliwych ludzi”.

Skip to content