WYDARZENIA

Spotkanie Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym

Termin spotkania

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym, które odbędzie się 23 marca  2022 r. o godz. 14:00  w Kolegium Jagiellońskim.

Problematyka

Podczas spotkania planujemy omówić następujące zagadnienia  :
1.     Aktualne  problemy związane z sytuacją napływu uchodźców do naszego regionu.
2.     Problemy edukacji dzieci ukraińskich i adaptacja  uchodźców do naszych warunków.
3.     Potrzeba  i możliwości monitorowania sytuacji oraz prowadzenia badan i analiz w związku z istniejącą sytuacją
4.     Przygotowanie do Konferencji czerwcowej i określenie zadań dla członków Pracowni.
5.     Dyskusja i wymiana poglądów oraz informacji uczestników zebrania.

Serdecznie zapraszamy

Skip to content