AKTUALNOŚCI

Spotkanie Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym

23 marca 2022

W dniu 23 marca 2022 odbyło się kolejne spotkanie w ramach działań Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym. Spotkanie było poświęcone informacji oraz dyskusji o  aktualnej sytuacji polityczno-militarnej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wynikającymi stąd zagrożeniami.

Omawiane tematy

Ponadto omawiano problemy związane z organizowaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny temat to stan przygotowania do Konferencji Naukowej poświęconej problematyce bezpieczeństwa lokalnego, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 w Kolegium Jagiellońskim TSW.
(Więcej informacji o tej konferencji: https://akademiajagiellonska.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/ )

Skip to content