AKTUALNOŚCI

Spotkanie z przedstawicielami uniwersytetu, sądownictwa i Policji z Zielonej Góry

Uczestnicy konferencji naukowej „Za kurtyną resocjalizacji”, prof. Barbara Toroń – Furmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, SSO Jolanta Witczak sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz  Wojciech Ostasz zastępca naczelnika CBŚP z Zielonej Góry, w dniu 6 .04. 2017 roku spotkali się z przedstawicielem Kolegium Jagiellońskiego, Jackiem Pekrólem. Tematem spotkania był realizowany w naszej uczelni program orientacji studentów wobec instytucjonalnych form resocjalizacji.

Goście  mieli okazję praktycznego odniesienia do zasad programu poprzez wizytę w jednostce penitencjarnej – Areszcie Śledczym w Toruniu oraz Ośrodku Readaptacyjnym „Mateusz”, prowadzonym przez Waldemara Dąbrowskiego. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła realizacja formuły uczestnictwa studentów w porównaniu dwóch form opieki postpenitencjarnej,  tj. „systemowej i pozasystemowej”.

Spotkanie wniosło ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe oraz stanowiło początek do dalszej współpracy .

Skip to content