AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE KLUBU ABSOLWENTÓW KJ-TSW

22 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie prorektor ds. dydaktycznych dr Iwony Przeor-Pastuszak z absolwentami uczelni, którego celem było omówienie inicjatywy powołania Klubu Absolwentów TSW (obecnie KJ-TSW). W trakcie spotkania skoncentrowano się na następujących kwestiach:

– idea powstania Klubu Absolwentów TSW (KJ–TSW): integrowanie środowiska absolwentów, kształtowanie pozytywnych opinii na zewnątrz uczelni,pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy (poprzez współpracę z Biurem Karier, ale także nieformalne kontakty miedzy absolwentami uczelni), pomoc w rozwiązywaniu problemów poprzez sieć kontaktów absolwentów, przekazywanie władzom uczelni sugestii i uwag ze strony środowiska absolwentów odnośnie funkcjonowania i rozwoju uczelni

– cele działania  Klubu Absolwentów TSW (KJ–TSW):  wspieranie absolwentów na rynku pracy, pomoc w odnawianiu znajomości, ich podtrzymywaniu oraz  tworzeniu nowych kontaktów, informowanie  o ofercie edukacyjnej KJ-TSW (informacje o nowych kierunkach, studiach podyplomowych, szkoleniach, warsztatach,  konferencjach),organizacja imprez  z udziałem absolwentów  (zjazdów absolwentów),archiwizowanie spotkań w formie galerii zdjęć  wraz z opisem ( fotografie poszczególnych roczników)funkcja łącznika między absolwentami KJ–TSW  a szeroko rozumianym otoczeniem uczelni (władzami, mieszkańcami regionu, środowiskiem biznesowym).

– najbliższe działania związane z utworzeniem Klubu Absolwentów TSW (KJ–TSW): spotkanie absolwentów uczelni na pikniku rodzinnym na Motoarenie (spotkanie absolwentów o godz. 16.00 w  saloniku VIP-owskim); uruchomienie strony internetowej Klubu Absolwenta w formie zakładki na stronie Kolegium Jagiellońskiego KJ-TSW oraz adresu na Facebooku; opracowanie logo Klubu oraz regulaminu członkostwa; adres poczty e-mailowej Klubu Absolwentów.

Powstanie Klubu Absolwentów TSW (KJ-TSW) wpisuje się w obchody 10-lecia działalności uczelni.

Skip to content