AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z naukowej konferencji studenckiej pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”
Sprawozdanie
z naukowej konferencji studenckiej
pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Toruń, 8 kwietnia 2017 roku
W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Auli KJ-TSW odbyła się studencka konferencja, będąca częścią projektu naukowego pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”, którego kierownikiem jest dr Anna Garczewska. Od godziny 10.00 komitet organizacyjny (Monika Ciechanowska, Ireneusz Margol, Mariusz Trojanowski) prowadził rejestrację uczestników. O godzinie 11 konferencję rozpoczęła dr A. Garczewska powitaniem. Pan Profesor Grzegorz Górski wygłosił wykład wprowadzający wskazując istotność problematyki ekologicznej w badaniach naukowych. Następnie Pan Profesor Wojciech Gulin wygłosił wykład podkreślający zalety konferencji naukowych dających studentom możliwość prezentowania ich badań i wymiany poglądów. Bezpośrednio po przemówieniach rozpoczęły się obrady plenarne w trakcie, których zaprezentowanych zostało 18 referatów. Większość referatów miało formę prezentacji multimedialnych, a 6 było prezentowanych wyłącznie w formie ustnej. W obradach aktywny wzięli udział studenci wszystkich kierunków Uczelni, w tym: 5 studentów administracji, 9 kierunku administracyjno-ekonomicznego, 2 bezpieczeństwa narodowego i 5 pedagogiki. Na sali obecnych było również kilkunastu uczestników biernych, w tym wykładowcy. Prelegenci zostali zachęceni do przesłania wystąpień celem publikacji w czasopismach uczelnianych.
Skip to content