AKTUALNOŚCI

Stanisław Sienkiewicz laureatem Nagrody Jagiellońskiej

Senat Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu na wniosek Rady Powierniczej, podjął uchwałę o nadaniu Nagrody Jagiellońskiej Panu Doc. Dr Stanisławowi Sienkiewiczowi.

Pan Stanisław Sienkiewicz urodził się w 1953 roku w Bieliczanach na Grodzieńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1971 roku rozpoczął studia w Grodzieńskim Instytucie Rolniczym. Po ukończeniu studiów i odbyciu służby wojskowej podjął studia doktoranckie w Instytucie Biochemii Akademii Nauk Białorusi. Doktorat obronił w 1981 roku w Instytucie Biochemii Akademii Nauk Litwy. Następnie podjął pracę w Instytucie Biochemii Akademii Nauk Białorusi, pracował też Grodzieńskim Instytucie Rolniczem. W okresie tej pracy opublikował blisko 60 pozycji naukowych.

Od 1988 roku zaangażował się w tworzenie polskich organizacji społecznych na Białorusi. Został wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. A. Mickiewicza. W ramach tej organizacji przygotowywał edycję polskich podręczników, wspierał edukacje nauczycieli języka polskiego, przygotowywał programy nauczania języka polskiego, a w 1991 roku doprowadził do uruchomienia w Grodnie pierwszych dwóch klas szkolnych z polskim językiem wykładowym.

Współtworzył Związek Polaków na Białorusi, którego został wiceprezesem. Następnie współtworzył Polską macierz Szkolną, której prezesem został w 1995 roku. Jako lider tej organizacji położył olbrzymie zasługi dla rozwoju polskiego szkolnictwa na Białorusi (m.in. doprowadził do zbudowania polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku). Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej podtrzymywana jest polskość na Białorusi.

S. Sienkiewicz był także inicjatorem powstania wielu innych organizacji polskich na Białorusi : Uniwersytetu III Wieku, Polskiego Towarzystwa Naukowego, Klubu sportowego „Sokół” Grodno, Klubu Kobiet Polskich, Wspólnoty Młodej Polonii, Klubu Studentów Polskich, Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej oraz Centrum Edukacyjnego PMS w Grodnie i Pińsku.

W uznaniu nadzwyczajnego wkładu w rozwój społeczno – kulturalny oraz naukowy na Białorusi, Senat Kolegium Jagiellońskiego postanowił przyznać Panu Stanisławowi Sienkiewiczowi Nagrodę Jagiellońską. Wręczenie tego wyróżnienia będzie miało miejsce podczas Święta Uczelni w dniu 11 sierpnia 2018 roku

Skip to content