Stosunki międzynarodowe

Dyplomacja międzynarodowa

Stosunki międzynarodowe

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia
osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w
systemie stacjonarnym (dziennym).

Stosunki międzynarodowe

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe?

Ostatnie miesiące przynoszą gwałtowne zmiany sytuacji międzynarodowej w bezpośrednim otoczeniu Polski. Pojawiają się nowe, nieznane od dziesięcioleci wyzwania i zagrożenia.
Jednocześnie wskutek zmasowanych działań dezinformacyjnych, kreowane są różnorakie napięcia, wywołujące efekty destrukcyjne w poszczególnych państwach.
Jedną z istotnych przyczyn tych zjawisk jest niemal całkowity brak rzetelnych znawców sytuacji międzynarodowej, skutkujący również wielką słabością różnych ośrodków, kreujących się na centra analityczne. Poszerza to możliwe pola manipulacji.
Studiując stosunki międzynarodowe w Akademii Jagiellońskiej, nasz Absolwent posiądzie umiejętność poprawnej analizy zjawisk międzynarodowych, dokonywania ich pogłębionej syntezy oraz prognozowania potencjalnych rozwojów wydarzeń.
Absolwent kierunku posiądzie również umiejętność funkcjonowania w dyplomacji.

Stosunki międzynarodowe

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter
praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych
  podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz
  wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

I rok:

12 x 550zł 450 zł = 6600zł 5400 zł

II rok:

12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

Stosunki międzynarodowe

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Podczas trzyletnich studiów licencjackich studenci naszej Uczelni mogą wybrać specjalność w interesujących ich obszarach, co pozwala na znalezienie pracy w zakresie pożądanych przez pracodawców specjalistycznych kompetencji. Wszystkie propozycje specjalności na kierunku administracja utworzone zostały we współpracy z partnerami uczelni – potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów.

W roku akademickim 2024/2025 proponujemy następujące specjalności:

 • analiza stosunków międzynarodowych
 • dyplomacja międzynarodowa
Skip to content