AKTUALNOŚCI

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „MATEUSZ” A MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

2017-01-25

W dniu 11 lutego 2017 roku, studenci pedagogiki oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW złożą wizyty w Ośrodku Readaptacyjnym “Mateusz” oraz w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Porównanie dwóch form opieki – „systemowej i pozasystemowej” oraz form prowadzonej profilaktyki i resocjalizacji byłych skazanych, alkoholików i narkomanów będzie głównym celem wizyt.

Wizyty pozostawią zapewne interesujące doświadczenia edukacyjne i zawodowe. Pomogą także odpowiedzieć na nurtujące przyszłych pedagogów pytania, dotyczące miejsca ośrodka readaptacyjnego i schroniska dla bezdomnych w systemie postpenitencjarnym oraz skuteczności metod i środków wykorzystywanych przy realizacji programów wychodzenia z bezdomności.

Wyjazd został zaplanowany dnia 11.02.2017 r. w godz. 8.30-14.00 z Torunia (róg ulic Jęczmiennej i Gen. J. Dąbrowskiego).

Skip to content