WYDARZENIA

Studenci Akademii Jagiellońskiej z wizytą studyjną w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Domu Dziecka „Młody Las”

W dniu 27 kwietnia 2024 roku studenci Akademii Jagiellońskiej w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbędą wizytę studyjną w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Młody Las”w Toruniu.

Celem wizyty jest uzyskanie wiedzy na temat:

  • instytucjonalnych form realizowania systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce tj. struktury, funkcji i zadań placówki,
  • metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego,
  • projektowania oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, wyboru

i zastosowania odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności wychowanków,

  • specyfiki pracy wychowawcy i terapeuty.

Mamy nadzieję, że udział w wizycie studyjnej będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Skip to content