WYDARZENIA

Studenci Akademii Jagiellońskiej z wizytą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Domu Dziecka „Młody Las”
Placówka opiekuńczo-wychowawcza “Młody Las”

W dniu 18 marca 2023 roku studenci Akademii Jagiellońskiej w Toruniu w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbyli wizytę studyjną w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Młody Las” w Toruniu.

Celem wizyty było uzyskanie wiedzy na temat:

– instytucjonalnych form realizowania systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce tj. struktury, funkcji i zadań placówki,
– metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego,
– projektowania oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, wyboru
i zastosowania odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności wychowanków,
– specyfiki pracy wychowawcy i terapeuty.

Wizyta zrealizowana została w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych oraz pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Toruniu funkcjonującego na terenie uczelni. Udział w wizycie studyjnej stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe. Po zakończeniu wizyty – Dyrektor placówki Pani A. Czeczko-Durlak otrzymała od JM prof. Grzegorza Górskiego Rektora Akademii Jagiellońskiej podziękowania za współpracę oraz wspieranie procesu dydaktycznego uczelni.

Skip to content