AKTUALNOŚCI

STUDENCI KJ-TSW W WIĘZIENIU DLA RECYDYWISTÓW

W dniu 29 marca 2014 roku studenci kierunku pedagogika – specjalizacja resocjalizacja i aktywizacja społeczna – odwiedzili Zakład Karny w Koronowie.

Porozumienie zawarte pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą, pozwoliło na realizację kolejnej wizyty w jednostce penitencjarnej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć hospitacyjnych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego – TSW realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach pracy Koła Resocjalizacyjnego. Podczas wizyty Dyrektor jednostki płk Adam Roś wraz z kierownikiem działu penitencjarnego kpt. Piotrem Klonowskim przekazali informacje na temat: struktury, funkcji, celów i zadań koronowskiej jednostki penitencjarnej. Przybliżyli także stosowane metody i środki oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływań psychokorekcyjnych, oddziaływań antyalkoholowych, technik mediacyjnych oraz programów readaptacji społecznej – w tym programu substytucji metadonowej, form edukacji szkolnej i działalności duszpasterskiej. Wychowawca Krzysztof Schemański przedstawił zagadnienia dotyczące prowadzenia arteterapii oraz działalności postpenitencjarnej. W trakcie wizyty mieliśmy możliwość porównania zasad funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, w tym warunki socjalne panujące w celach mieszkalnych oraz rozwiązania dotyczące skazanych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz chorych na cukrzycę insulinozależną. Interesującym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielem kadry dowódczej pionu ochrony, który przybliżył zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego. Chętni mieli możliwość wcielenia się w rolę transportowanych samochodem „więźniarką”, a także wyjścia na tzw. „spacerniak”. Zobaczyliśmy również siłownię, świetlicę i miejsce spotkań z rodzinami. Spotkanie dostarczyło wiele nowych i ciekawych informacji, przydatnych w przyszłej pracy. Polecamy każdemu studentowi takie wyjazdy.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy personelowi zakładu.

Studentka I roku pedagogiki KJ-TSW
Marta Wasińsk

Skip to content