AKTUALNOŚCI

Studenci KJ-TSW w Zakładzie Karnym we Włocławku

STUDENCI KJ-TSW W ZAKŁADZIE KARNYM WE WŁOCŁAWKU

W efekcie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkoła Wyższą – w dniu 1 marca 2014 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i aktywizacja społeczna odwiedzili Zakład Karny we Włocławku.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć hospitacyjnych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego – TSW realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach pracy Koła Resocjalizacyjnego. Podczas wizyty mjr Jarosław Tradecki, kierownik działu penitencjarnego przekazał informacje na temat: struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej oraz stosowanych metod i środków oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływań psychokorekcyjnego, oddziaływań antyalkoholowych, technik mediacyjnych oraz programów readaptacji społecznej. Wychowawca Tomasz Seroczyński przedstawił formułę prowadzenia arteterapii realizowanej poprzez wielowymiarową działalność kulturalno-oświatową, w tym utytułowanego klubu literackiego „Bartnicka 10”. Skazani aktywnie uczestniczący w zajęciach kulturalno oświatowych realizowanych na terenie zakładu – osobiście prezentowali studentom efekty swojej pracy i odpowiadali na ich pytania. Podczas wizyty studenci spotkali się także z Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego – największej szkoły więziennej – panią Krystyną Pietrus, która przekazała informacje o formach nauczania. Problematykę pracy duszpasterskiej przybliżył kapelan zakładu – ojciec Szymon Korytkowski CCG. W trakcie wizyty studenci poznali także warunki socjalne panujące w celi mieszkalnej. Ciekawym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielem kadry dowódczej pionu ochrony. Studenci mogli osobiście poznać odpowiedź na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracowników, więźniów i całej jednostki. Poznali zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego jak również sposoby reagowania służby w sytuacjach krytycznych. Chętni, mieli też możliwość obejrzenia pojazdu specjalnego tzw. „więźniarki” od wewnątrz i tym samym poznania komfortu podróży więźniów.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy personelowi zakładu.

Student III roku pedagogiki KJ-TSW
Piotr Kwiatkowski

Skip to content