AKTUALNOŚCI

STUDENCI „RESOCJALIZACJI” W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

29 listopada 2015 roku studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW, odbyli kolejną wizytę studyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor ośrodka Pan Grzegorz Stasiak przedstawiając strukturę, funkcję i misję ośrodka. Przybliżył metody i środki oddziaływania wychowawczego i poprawczego. Obecni na spotkaniu wychowawcy ośrodka przekazali informacje w formie pokazów multimedialnych o procesie nauczania wychowanków, formule prowadzenia arteterapii oraz o oddziaływaniach sportowych.

Głównym elementem wizyty były zajęcia warsztatowe realizowane w trzech grupach wraz z wychowankami ośrodka. Podczas zajęć studenci zweryfikowali swoje umiejętności komunikacyjne i manualne oraz zapoznali się z bazą socjalną i edukacyjną ośrodka. W trakcie dyskusji z wychowawcami ośrodka, na temat stosowanej metodyki pracy w ośrodku, zapoznano się z priorytetami determinującymi zastosowanie odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności wychowanków. Studenci byli także ciekawi wymagań stawianych kandydatom na stanowiska wychowawców oraz specyfiki ich pracy i w tym zakresie uzyskali wiele cennych wskazań.

Spotkanie stanowiło ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe oraz ujawniło jak ważną rzeczą w pracy wychowawczej jest intuicja pedagogiczna, prezentowana przez kadrę ośrodka.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji i personelowi ośrodka.

Skip to content