AKTUALNOŚCI

STUDENCI W OŚRODKU DLA BEZDOMNYCH MONAR-MARKOT

15.11.2015

W dniu 15 listopada 2015 roku, studenci pedagogiki oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW złożyli wizytę w Toruńskim Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT.

Wizytę koordynował Pan Arkadiusz Wnykowski pełniący funkcję terapeuty ośrodka. W trakcie prezentacji przekazał informacje na temat zadań i struktury ośrodka oraz przybliżył formułę kolegialności jego funkcjonowania. MONAR działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga osobom uzależnionym, osobom bezdomnym oraz zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski.

Studenci poznali nie tylko możliwości socjalne i korekcyjne społecznego mikroklimatu ośrodka, ale także specyfikę pracy personelu placówki oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska.

Skip to content