WYDARZENIA

Studenci w więzieniu dla kobiet

W rezultacie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Akademią Jagiellońską – w dniu 17 listopada 2022 roku (czwartek) studenci – członkowie koła uczelnianego PTP odwiedzą Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu.

Celem wizyty studyjnej będzie uzyskanie wiedzy na temat:

  • instytucjonalnych form realizowania systemu penitencjarnego w Polsce – struktury, funkcji, celów i zadań jednostki penitencjarnej dla kobiet, w tym recydywistek penitencjarnych,
  • funkcjonowania Domu dla Matki i Dziecka,  gdzie zgodnie z art. 87 kkw – kobiety mogą odbywać karę pozbawiania wolności wraz ze swoimi dziećmi oraz  Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, który jako jedyny w Polsce stanowi część zakładu karnego,
  • funkcjonowania Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo,
  • form nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • działalności duszpasterskiej,
  • specyfiki pracy wychowawcy penitencjarnego i terapeuty oraz jego kompetencji do nawiązywania współpracy i integracji środowiska.
  • Wyjazd został zaplanowany w dniu 17.11.2022 r. (czwartek), o godz. 8.00 z Torunia (róg ulic Jęczmiennej i Gen. J. Dąbrowskiego), zaś powrót do Torunia na godz. 16.00.
Skip to content