AKTUALNOŚCI

STUDENCI Z KOLEJNĄ WIZYTĄ W WIĘZIENIU

W dniu 22 listopada 2014 roku członkowie PTP oraz studenci kierunku pedagogika – specjalizacja resocjalizacja i aktywizacja społeczna – odwiedzili Zakład Karny w Inowrocławiu dla recydywistów.

Porozumienie zawarte pomiędzy Służbą Więzienną a KJ-TSW pozwoliło na realizację kolejnej wizyty w jednostce penitencjarnej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć hospitacyjnych, które studenci realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Podczas wizyty dyrektor jednostki ppłk Marek Aleksander wraz z kierownikiem działu penitencjarnego por. Dorotą Szychtą przekazali informacje na temat struktury, funkcji, celów i zadań inowrocławskiej jednostki penitencjarnej. Przybliżyli stosowane metody i środki oddziaływania indywidualnego i grupowego, oddziaływań psychokorekcyjnych, oddziaływań antyalkoholowych, działalności duszpasterskiej oraz szerokiej gamy programów readaptacji społecznej – w tym utytułowanego Klubu Olimpijczyka ”Paragraf”. W trakcie wizyty studenci mieli możliwość porównania zasad funkcjonowania zakładu karnego typu półotwartego i otwartego, w tym warunki socjalne panujące w celach mieszkalnych, świetlicy, siłowni i w miejscu spotkań z rodzinami. Chętni mieli także możliwość wyjścia na tzw. „spacerniak” razem z więźniami. Spotkanie dostarczyło wiele nowych i ciekawych informacji przydatnych w przyszłej pracy oraz pozwoliło na szeroką wymianę doświadczeń między teoretykami a praktykami resocjalizacyjnymi.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy personelowi zakładu.

Skip to content