WYDARZENIA

Studentki Akademii Jagiellońskiej na międzynarodowej konferencji naukowej

W dniach 25 – 26 października 2023 r., Panie Julia Heinig i Dominika Murawska – studentki II roku pedagogiki studiów magisterskich Akademii Jagiellońskiej w Toruniu i za razem członkinie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego – wzięły czynny udział w  I Międzynarodowej Doktorancko – Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesny wymiar bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji społecznej”. Konferencja została zorganizowana  przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie – kampus w Kaliszu .

Celem konferencji była wymiana doświadczeń praktyków resocjalizacyjnych z przedstawicielami świata nauki w temacie określonym w tytule oraz edukacja przyszłych kadr.

Uczestnikami byli przedstawiciele środowisk naukowych, resortu sądownictwa, więziennictwa, policji, kurateli sądowej i pomocy społecznej, a także studenci polskich i zagranicznych uczelni.

Nasze studentki przedstawiły wyniki badań i wnioski ze swoich prac licencjackich, które zostały wysoko ocenione przez prowadzących  – tym samym godnie reprezentowały Akademię Jagiellońską. Gratulujemy wystąpień konferencyjnych i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content