STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek Administracja

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w systemie stacjonarnym (dziennym).

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności na kierunku administracja

Podczas trzyletnich studiów licencjackich studenci naszej Uczelni mogą wybrać specjalność w interesujących ich obszarach, co pozwala na znalezienie pracy w zakresie pożądanych przez pracodawców specjalistycznych kompetencji.

Wszystkie propozycje specjalności na kierunku administracja utworzone zostały we współpracy z partnerami uczelni – potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów.

W roku akademickim 2024/2025 proponujemy następujące specjalności:

Kolegium Jagiellońskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Dlaczego warto studiować administrację?

Studiując na kierunku administracja otwierasz przed sobą szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy, i to nie tylko w administracji publicznej.

Umiejętność administrowania, zarządzania zespołami ludzkimi i znajomość specyfiki funkcjonowania administracji z powodzeniem pozwalają na znalezienie satysfakcjonującej pracy zarówno w dużych organizacjach biznesowych czy korporacjach, w średnich i małych przedsiębiorstwach lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

Warto podjąć studia na tym sprawdzonym kierunku, bowiem urzędy administracji publicznej w sposób ciągły rekrutują wykwalifikowanych absolwentów kierunku administracja na stanowiska urzędnicze, co stwarza szansę na zdobycie stabilnego zatrudnienia.

Administracja

Zapisz się już dziś!

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.
Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: kierownicy urzędów administracji publicznej, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, adwokaci, radcowie prawni i przedsiębiorcy.

Umiejętności praktyczne

 • dokonywanie wykładni przepisów prawa
 • przygotowywanie decyzji, postanowień, odwołań, zażaleń i pism w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywania umów
 • opracowywanie notatek służbowych, briefingów i prezentacji
 • realizacja projektów w zespołach zadaniowych

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

I rok:

12 x 550zł 450zł = 6600zł 5400 zł

II rok:
12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

STUDIA LICENCJACKIE

Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

W Akademii Jagiellońskiej możesz zgłosić się do Programu tutorialnego, w ramach którego wybrany przez Ciebie wykładowca – mistrz udzieli Tobie systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia w wyznaczaniu ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.
Kolegium Jagiellońskie
Skip to content