STUDIA LICENCJACKIE

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA MBA

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

Studia I stopnia – Licencjackie

„W Kolegium Jagiellońskim oferujemy na studiach licencjackich możliwość zdobycia solidnego wykształcenia na miarę nie tylko współczesnego rynku pracy, ale także rynku pracy przyszłości. Uczelnia stale dba o jak najwyższy poziom dydaktyczny i naukowy wykładowców. Pragniemy, aby absolwentki i absolwenci Kolegium Jagiellońskiego wnosili wkład w rozwój naszego miasta, regionu i Polski.”

prof. KJ-TSW dr hab. Grzegorz Górski
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Kolegium Jagiellońskim mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Kolegium Jagiellońskiego:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Kolegium Jagiellońskiego
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Sprawdź wszystkie nasze kierunki studiów

Administracja

Polityka
publiczna

Zarządzanie
i przywództwo

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: kierownicy urzędów administracji publicznej, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, adwokaci, radcowie prawni i przedsiębiorcy.

Umiejętności praktyczne

 • dokonywanie wykładni przepisów prawa
 • przygotowywanie decyzji, postanowień, odwołań, zażaleń i pism w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywania umów
 • opracowywanie notatek służbowych, briefingów i prezentacji
 • realizacja projektów w zespołach zadaniowych

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

 I rok:

12x550zł =6600zł

II rok:

12x450zł = 5400zł

III rok:

8 x 600zł =4800zł

STUDIA LICENCJACKIE

Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

W Kolegium Jagiellońskim możesz zgłosić się do Programu tutorialnego, w ramach którego wybrany przez Ciebie wykładowca – mistrz udzieli Tobie systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia w wyznaczaniu ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.
Kolegium Jagiellońskie
Skip to content