STUDIA LICENCJACKIE

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA MBA

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

Studia I stopnia – Licencjackie

„W Akademii Jagiellońskiej oferujemy na studiach licencjackich możliwość zdobycia solidnego wykształcenia na miarę nie tylko współczesnego rynku pracy, ale także rynku pracy przyszłości. Uczelnia stale dba o jak najwyższy poziom dydaktyczny i naukowy wykładowców. Pragniemy, aby absolwentki i absolwenci Akademii Jagiellońskiej wnosili wkład w rozwój naszego miasta, regionu i Polski.”

prof. AJ dr hab. Grzegorz Górski
Rektor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Sprawdź wszystkie nasze kierunki studiów

Kolegium Jagiellońskie

STUDIA LICENCJACKIE

Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: kierownicy urzędów administracji publicznej, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, adwokaci, radcowie prawni i przedsiębiorcy.

Umiejętności praktyczne

 • dokonywanie wykładni przepisów prawa
 • przygotowywanie decyzji, postanowień, odwołań, zażaleń i pism w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywania umów
 • opracowywanie notatek służbowych, briefingów i prezentacji
 • realizacja projektów w zespołach zadaniowych

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne – FIRST MINUTE

 I rok:

12 x 550zł 450 zł = 6600zł 5400 zł

II rok:

12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

STUDIA LICENCJACKIE

Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

W Akademii Jagiellońskiej możesz zgłosić się do Programu tutorialnego, w ramach którego wybrany przez Ciebie wykładowca – mistrz udzieli Tobie systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia w wyznaczaniu ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.
Kolegium Jagiellońskie
Skip to content