STUDIA MBA

Studia Master of Business Administration (MBA)

Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane w Akademii Jagiellońskiej to propozycja dla wszystkich, którzy dążą do znaczącego podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie menedżerskim. Są to studia podyplomowe, a więc ich celem jest uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia tak, aby z powodzeniem realizować karierę zawodową zarówno w biznesie, jak i w instytucjach zarządzania publicznego. Ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA) w Akademii Jagiellońskiej otwiera drzwi, ale również stanowi warunek niezbędny, do obejmowania najważniejszych stanowisk w firmach i instytucjach publicznych. Tytuł MBA jest również bardzo pomocny dla tych, którzy planują karierę zawodową w przedsiębiorstwach zagranicznych. Jest on bowiem międzynarodowo rozpoznawalnym i uznanym potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania.

STUDIA MBA

Cel studiów

Celem studiów MBA oferowanych w Akademii Jagiellońskiej jest przede wszystkim:

 • nabycie umiejętności podejmowania decyzji w obliczu sprzecznych danych, złożonej polityki i intensywnej presji
 • przygotowanie do podejmowania nowych wyzwań zawodowych na dotychczasowych bądź nowych stanowiskach pracy
 • nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami studiów (networking)

Program studiów MBA ukierunkowany jest nie tylko na pogłębienie wiedzy w zakresie najważniejszych aspektów związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania organizacjami gospodarczymi oraz publicznymi, ale również na rozbudowanie zasobu kompetencji menedżerskich słuchaczy. Studia w Akademii Jagiellońskiej są dodatkowo wzbogacone doświadczeniem wykładowców, którzy legitymują się wieloletnią praktyką w obszarach, które prezentują naszym studentom.

STUDIA MBA

Adresaci

Studia MBA są przeznaczone m.in.:

 • dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy) oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego
 • dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego

Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

STUDIA MBA

Program

Program studiów obejmuje 2 moduły rozwijające kompetencje menedżerskie, jak również kompleksowy zestaw zajęć z zakresu zarządzania.

Semestr I

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Negocjacje i mediacje w biznesie

Prawo gospodarcze w Polsce i w UE

Prawo spółek handlowych

Finanse przedsiębiorstw

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

Trening umiejętności menadżerskich

Semestr II

Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe

Rynki kapitałowe i finansowe

Komunikacja i nowe technologie

Przywództwo i zachowania organizacyjne

Ekonomia menadżerska

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Savior vivre w biznesie

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

Rachunkowość finansowa i zarządcza

STUDIA MBA

Zasady naboru i opłaty

1

Rejestracja online w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Uczelni

2

Złożenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą pocztową):

 • dyplom kończenia studiów – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • CV.

3

Rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy jest poznanie profilu zawodowego Kandydata, motywacji oraz celów, jakie chce osiągnąć. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata na studia. O przyjęciu na studia Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i mailowo.

4

Podpisanie kontraktu Uczelnia-Słuchacz

 • Czesne 18.000 zł (całość studiów: 2 semestry)

Możliwość płatności w ratach.

Warianty rat:

 • w dwóch ratach: I rata 10.000 zł, II rata 10.000 zł.
 • w czterech ratach: I rata 5.500 zł, II rata 5.500 zł, III rata 5.500 zł, IV rata 5.500 zł.

 

W przypadku grupy kilku chętnych osób prosimy o indywidualny kontakt z dziekanatem
w celu uzyskania dodatkowego rabatu.

 

STUDIA MBA

Baza Usług Rozwojowych a studia MBA

Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnodostępna platforma zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług. W Bazie przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą odnaleźć usługi, które umożliwią rozwój ich kompetencji. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych przez jednostki, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych wynosi nawet do 80% ceny usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Skip to content