STUDIA ROLNICZE DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Studia rolnicze

Studia rolnicze skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze i chcą nabyć kwalifikacje rolnicze w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Program studiów obejmuje zagadnienia takie jak m.in..: ekonomika rolnictwa organizacja produkcji rolniczej, technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, marketing artykułów rolnych , rachunkowość gospodarstw rolnych, zarządzanie agrofirmą, funkcjonowanie rynków rolnych, rynki rolne w UE, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, podstawy prawa rolnego, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN
280

PRAKTYKI
150

LICZBA ECTS
32

DO POBRANIA
PLAN STUDIÓW

Skip to content